wanted to write down something important… | chciałem zapisać coś istotnego

in a deep night I wanted to write down something very important. the thinking process was ongoing regardless my will I could only feel its flow… like dancing on the line high up, close to the roof, balancing, being aware of protection… and this moment suddenly spoiled by the though that there is no line attached to the spine or a safety mesh below…
I only wanted to lift myself as quickly as I can by holding the air to feel safe, to wake up in bed and forget the shivering incident… I succeded – forget everything in fact


w środku nocy chciałem zapisać coś bardzo ważnego. proces myślowy biegł niezależnie od mojej  woli, mogłem tylko czuć jego przepływ… na podobieństwo tańca na linie wysoko, blisko dachu, balansowania ze świadomością zabezpieczeń… i tej chwili gdy pojawia się myśl psująca wszystko, że nie ma liny dołączonej do kręgosłupa, czy siatki zabezpieczającej poniżej.
chciałem się podnieść chwytając powietrza  aby poczuć się bezpiecznie, obudzić się w łóżku i zapomnieć o przyprawiającym dreszcze incydencie. udało mi się – zapomniałem wszystko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *