wanted to write down something important… | chciałem zapisać coś istotnego

in a deep night I wanted to write down something very important. the thinking process was ongoing regardless my will I could only feel its flow… like dancing on the line high up, close to the roof, balancing, being aware of protection… and this moment suddenly spoiled by the though that there is no line attached to the spine or a safety mesh below…
I only wanted to lift myself as quickly as I can by holding the air to feel safe, to wake up in bed and forget the shivering incident… I succeded – forget everything in fact


w środku nocy chciałem zapisać coś bardzo ważnego. proces myślowy biegł niezależnie od mojej  woli, mogłem tylko czuć jego przepływ… na podobieństwo tańca na linie wysoko, blisko dachu, balansowania ze świadomością zabezpieczeń… i tej chwili gdy pojawia się myśl psująca wszystko, że nie ma liny dołączonej do kręgosłupa, czy siatki zabezpieczającej poniżej.
chciałem się podnieść chwytając powietrza  aby poczuć się bezpiecznie, obudzić się w łóżku i zapomnieć o przyprawiającym dreszcze incydencie. udało mi się – zapomniałem wszystko

Friday the 13th | piątek 13-ego

6:00 wake up, phone not founded at first, but alarm shut down pretty handy

7:00 supposed to leave the apartament, but 7:13 I did!

8:15 toilet doors opens outside, coleague from work dogded it somehow! 🙂

10:18 Word changed the numeration as I wanted in… 3rd attempt… !

10:21 coffee, not spilled at trousers! (spilled a little on the desk only) ;)!

12:39 went out, for a minute, it’s raining… „/

13:… ………… …………. ………………. safe mode maintanance – sitting, trying not to hurt yourself….

13:13………………………… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

13:14 still alive!

14:29 much more confident (and lose on weight about 1 kg), more than half a day and looks ok….

23:59:59 made it safe

 


 

6:00 pobudka, nie znalazłem telefonu za pierwszym razem, ale wyłączyłem alarm całkiem zręcznie 7:00 planowo miałem opuścić mieszkanie ale skutecznie udało się to zrobić o 7:13

8:15 drzwi do toalety otwierają się na zewnątrz, koleżanka z pracy jakoś uniknęła otwieranych przeze mnie drzwi! 🙂

10:18 Word zmienił numerację tak jak chciałem już po… 3 próbie !

10:21 kawa, nie rozlana na spodnie! (rozlana tylko ociupinkę na biurko) ;)!

12:39 wyszedłem na zewnątrz, pada… „/

13:… ………… …………. ………………. utrzymywanie siebie w trybie „bezpieczny” – siedzę, próbuję nie zrobić sobie krzywdy….

13:13………………………… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

13:14 dalej żyję! 🙂

14:01 odzyskałem pewność siebie i chyba z kilogram na wadze więcej niż połowa dnia i odpukać, na razie wszystko ok….

23:59:59 udało się szczęśliwie

write without stopping | piszę nie przerywając

write without stopping, probably in this way the feelings can be capture. despite the crowd I squint my eyes as an answer for intense spring light, passing fields, roe-deers, … ? yes, that’s right. the grey yellow grass eating couple, lifted heads with calm in direction of the safe distance railway tracks.

calmness, not changed inside.

without stopping I continue to write, squint my eyes, save it on the hard drive somewhere deep inside my mind.

 


 

piszę nie przerywając, gdyż w ten sposób podobno możliwe jest uchwycenie tego co w danej chwili się odczuwa. mimo ciasnoty wnętrza mrużę oczy od ostrego wiosennego światła, mijając pola, sarny, …? tak! parka przeżuwająca szaro żółtą trawę spokojnie uniosła głowę w stronę sunącej w bezpiecznej odległości kolejki.
spokojnie też jak było jest w środku.

nie przerywając pisze dalej, mrużę oczy, zapisuje na dysku ukrytym głęboko w głowie.

thought | myśl

i caught a thought about publishing of my mind’s flickers

it leaked from my fingerprints…

 


 

 

Uchwyciłem myśl o cyfrowej publikacji przebłysków pojawiających się w moim mózgu.

wyciekła spod moich palców…