cloud yourself | chmurz się

cloud yourself

such a rain can give a birth to more than a torrent

even if you have no rubber boat

to sail in every direction in one time

emotionally  

exhausted

between first and last coffee this day

you can drown it in your bones

 


 

chmurz się

z takiego deszczu może zrodzić się więcej niż tylko potok

nawet jeśli nie masz pontonu

aby płynąć w każdą ze stron jednocześnie

emocjonalnie

wyczerpany

między pierwszą a ostatnią kawą tego dnia

możesz rozejść się po kościach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *